OVLAŠTENI TRGOVAC I SERVISER TRAKCIONIH I STACIONARNIH BATERIJA PROIZVOĐAČA TAB

TAB trakcione baterije su poznate po svojim velikim kapacitetima, veoma dugom životnom vijeku, visokoj otpornosti na vibracije, kratkim vremenom punjenja, izuzetno maloj potrošnji vode i veoma lahkom održavanju.

KAKO BI VAM MOGLI PONUDITI BATERIJE KOJE ZADOVOLJAVAJU VAŠE POTREBE,
MOLIMO VAS DA PRILIKOM NARUDŽBE NAVEDETE SLJEDEĆE PODATKE:

Napon baterije
Kapacitet baterije kod petosatnog ciklusa pražnjenja
Dimenzije baterijskog kućišta
Oznaka i vrsta Vašeg električnog stroja
Skica baterije (ako je dostupna)