PARKELJ d.o.o. Sarajevo

Parkelj d.o.o.
Krivoglavci I, broj 6
71320 Vogošća

Parkelj - P.J. Banja Luka

Glamočani bb
78250 Laktaši
Tel/fax: + 387 51 585 200

BIH

Kontaktna osoba Funkcija GSM E-adresa
Mitja Mihelič Prokurist 00386 41 749 628 mitja.mihelic@parkelj-still.com

Sarajevo, Krivoglavci I, broj 6 71320 Vogošća – Federacija Bosne i Hercegovine

Kontaktna osoba Funkcija Broj telefona GSM E-mail
Haris Voloder Direktor 00387 33 433 116 00387 63 298 711 haris.voloder@parkelj-still.com
Amela Žiga Finansije 00387 33 433 116 00387 61 614 861 amela.ziga@parkelj-still.com
Almedina Muminović Servisna podrška 00387 33 433 116 00387 62 832 036 almedina@parkelj-still.com
Aldin Klepo Voditelj prodaje 00387 33 433 116 00387 65 244 344 aldin.klepo@parkelj-still.com
Haris Puščul Komercijalista za područje Tuzle 00387 33 433 116 00387 62 833 680 haris.puscul@parkelj-still.com
Murat Balija Servisna podrška 00387 33 433 116 00387 62 833 280 servis.podrska@parkelj-still.com

Banja Luka, Glamočani b.b. 78250 Laktaši – Republika Srpska

Kontaktna osoba Funkcija Telefon/Fax GSM E-adresa
Igor Nišić Terenski komercijalista 00387 51 585 200 00387 62 833 488 igor.nisic@parkelj-still.com
Dajana Piljagić Servisna podrška 00387 51 585 200 00387 62 833 909 dajana.piljagic@parkelj-still.com