U želji da Vam obezbijedimo kvalitetno funkcionisanje transportnih sredstava pobrinuli smo se za stručno osposobljenu servisnu službu servisera sa dugogodišnjim iskustvom.

Uslugu popravke viljuškara obavljamo na lokaciji korisnika. U slučaju većih kvarova viljuškare opravljamo u našim radionicama u Sarajevu ili Banja Luci.

Za svu opremu obezbjeđujemo popravke sa originalnim rezervnim dijelovima. Naša služba održavanja nastoji da što brže otkloni sve greške te vrati viljuškar za nesmetanu upotrebu.

Model saradnje koji možete izabrati je prema pozivu, prema ugovoru o održavanju ili prema tzv. ugovoru o potpunom održavanju ''full service''